Vall

Ängssvingel

Ett allsidigt bladgräs med en relativt god återväxtförmåga och härdighet mot tramp, vilket gör den passande till både slåtter och betesblandningar. Återväxten fortsätter där avkapning skett på befintliga skott. Ängssvingel är lättetablerad och har en god uthållig- och vinterhärdighet. Den tidiga utvecklingen gör att arten skall skördas relativt tidigt om höga näringsvärden önskas. Ängssvingel ger inte lika hög avkastning som rörsvingel. Den har lägre konkurrensförmåga vilket gör att den tillåter fler av de övriga arterna i vallblandningen att medverka. Detta resulterar i ett bredare skördefönster.

 

 

       Sorter 

 

 

Praniza - NyHET 2018!

 • Mycket hög avkastningsprofil
 • God återväxt
 • Hög kvalitetsprofil

Mycket hög avkastningspotential, god återväxtförmåga och en hög kvalitetsprofil. God uthållighet och försök visar att Praniza presterar mycket bra under samtliga vallår och delskördar. I jämförelse har Praniza också en något tidigare mognad under första skörden.

 

Preval 

 • Stor total avkastning
 • Utmärkande 2:a vallåret
 • God återväxtförmåga

Utmärker sig för stor total avkastning. Särskilt första vallåret. Sorten har mycket god återväxtförmåga. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

 

 

Lipoche

 • Hög total Ts-skörd
 • God uthållighet
 • Hög återväxt

Sort som utmärker sig för sin höga totala ts-skörd i hela det provade försöksområdet. Styrkan hos Lipoche ligger i dess goda uthållighet och goda återväxtskördar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

Norild

 • God vinterhärdighet
 • För Svealand & Norrland
 • Norskt ursprung

Sort med ursprung från Norge, särskilt lämplig för Svealand och Norrland. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.

 

 

 

Näringsanalys rörsvingel/ängssvingel 2015-2017

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Minto  21,9 140,2 100,3 86,9 11,0 515 63,6 75,8 9,7
Lipoche -0,5 +2,1 +1,6 +0,4 +/-0 -11 -1,7 +0,2 +1,8
Praniza  +0,7 -2,8 -2,3 -1,3 -0,2 -4 +5,7 -1,0 -1,0

Källa: Officiella försök ängssvingel kvalitet 2015-2017. Värden skörd 1. Mätare SW Minto område A-G.       


 Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2008-2017 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto 11 339 100 5 152 2 884 3 449
  Lipoche 11 756 104 100 105 106
Nyhet 2018! Praniza 11 766 104 106 102 102
  Preval 10 103 89 92 100 87
             
Vall 2 SW Minto 11 505 100 5 638 2 873 2 991
  Lipoche 11 738 102 100 102 107
Nyhet 2018! Praniza 11 876 103 101 102 109
  Preval 12 166 106 104 106 109
             
Källa: Officiella försök 2008-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Minto = 100.

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto 89 90 28
Lipoche 90 89 27
Nyhet! Praniza 92 92 26
Preval 90 90 26

Källa: Beståndsutveckling ängssvingel, officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Minto.


 

 

Artbeskrivning

  Ängssvingel
Etableringshastighet Snabb
Rotsystem Medel
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Återväxtförmåga Rel. god
Torkresistens Rel. torkkänslig
Sjukdomsresistens Tolerant
Härdighet God
Slitstyrka God

 

 

Ängssvingel avkastning Norrland 2013-2017

Vall Sort Total Rel. Delskörd
    skörd tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vall 1 SW Revansch (ängssvingel) 7  903 100 4 126 3 316 2 308
  Lipoche (ängssvingel)  8 968 113  109  115  116
             
Vall 2 SW Revansch (ängssvingel) 7 620 100 3 826 3 333 1 794
  Lipoche (ängssvingel) 7 202 95 92 99 93
             
Vall 3 SW Revansch (ängssvingel) 7 018 100 3 705 3 129 1 218
  Lipoche (ängssvingel) - - - - -

Källa: Officiella försök, seriesammanställning område H-I, år 2013-2017.
Rel.tal jämfört med mätare SW Revansch (ängssvingel) = 100.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!  

<< Tillbaka