vall

Timotej

 

Timotej är ett tuvbildande gräs med egenskaper som uthållighet, stråstyrka, vinterhärdighet och smaklighet. Detta gör timotej till vårt viktigaste och mest odlade slåttergräs, som lämpar sig väl för hö och ensilage. Timotej trivs på mull- och fastmarksjordar där den vattenhållande förmågan är god. Väldränerade mulljordar passar också. Det är grunda rotsystemet bildrar till att arten klarar översvämningar relativt bra, men är däremot känslig för vår och försommartorka. Timotej går i ax senast av vallgräsen och passar liksom rödklöver bäst i tvåskördesystem, där första skörden är stor. Timotej är känslig för upprepade avhuggningar. Timotej ger tillfredsställande fröskörd under 3år, men även äldre odlingar kan ge en acceptabel fröskörd. Andra fröskördeåret ger oftast bäst skörd. Strängläggs timotej ska det göras med en hög stubb för att underlätta luftning. Direkttröskning kan också göras om grödan är jämn och ogräsfri.

 

       Sorter 

 

Lischka

 • Utmärkt uthållighet
 • God återväxtförmåga
 • Utmärkande för 3:e skörden

Sort med mycket god uthållighet jämnt fördelat på alla delskördar. Passar bra i ett treskördesystem genom sin goda återväxt.

Lidar

 • Medeltidig
 • God uthållighet
 • Mycket torktolerant

Härdig timotej, väl anpassad för odling i norra Sverige. Uthållig och produktiv med en god avkastning under samtliga år och delskördar i provning.

 

Rhonia

 • Något senare mognad
 • Mycket god näringsprofil (fiber & smältbarhet)
 • Hög konkurrenskraft och god skördestabilitet

En ny timotej år 2016 med hög halt av smältbart råprotein, sen mognad med god vinterhärdighet och hög konkurrenskraft. Perfekt i samodling med ängs- och rörsvingel. God återväxt och hög avkastning speciellt i första skörden under 1:a vallåret.

Vega

 • För Norrland
 • Härdig och uthållig
 • Extremt god vinterhärdighet

Sort som passar särskilt väl för Norrland på grund av extremt god vinterhärdighet.

 
 

 

Avkastning timotej 2008-2017 område A-G

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Switch 12 240 100 6 020 3 695 3 003
  SW Grindstad 12 484 102 102 102 101
  Lischka 11 784 96 96 95 101
  Rhonia 12 012 98 105 90 94
             
Vall 2 SW Switch 13 492 100 7 124 4 148 2 653
  SW Grindstad 13 679 101 102 102 99
  Lischka 13 097 97 99 92 100
  Rhonia 13 072 97 102 89 95


Källa: Officiella försök 2008-2017. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Switch=100.

 

 

Avkastning timotej 2013-2017 område Norrland

       
Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Revansch (ängssvingel) 7 903 100 4 126 3 316 2 308
  Rhonia (timotej) 8 861 112 123 102 94
             
Vall 2 SW Revansch (ängssvingel) 7 620 100 3 826 3 333 1 794
  Rhonia (timotej) 8 567 112 128 98 95
             
Vall 3 SW Revansch (ängssvingel) 7 018 100 3 705 3 129 1 218
  Rhonia (timotej) 8 044 114 130 92 142
 Källa: Officiella försök 2013-2017. Område H-I. Totalskörd samt baljväxtskörd i kg/ha. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Revansch (ängssvingel) = 100.

 

 

Näringsanalys timotej 2015-2017

Sort Ts-halt
%
Råprotein
g/kg ts
Smb. rp.g/
kg ts
Smältbarhet
VOS

Energi
MJ/kg ts

NDF
g/kg ts
iNDF
g/kg ts
AAT
SW Switch 23 121,7 83,0 80,7 10,4 582 92 72
SW Grindstad +0,3 -4,3 -4 +/-0 +/-0 +3 +1,2 -0,1
Lischka +0,6 -6,3 -5,3 -0,9 -0,1 +21 +5,4 -0,7
Rhonia -1,3 -1,4 -1,3 +1,2 +0,1 -9 -3,5 +0,7
Källa: Officiella försök timotej kvalitet 2015-2017. Näringsanalyserna är utförda i skörd 1. Mätare SW Vicky område A-G
 
 

Artbeskrivning

  TIMOTEJ
Etableringshastighet Långsam
Rotsystem Grunt
Konkurrensförmåga i bestånd Medel
Återväxtförmåga Något svag
Torkresistens Något svag
Sjukdomsresistens Tolerant
Härdighet Mycket god
Slitstyrka Dålig

 

 

Odlingsegenskaper

2006-2015 Bestånd vår,
Vall 1, 1-100
Bestånd vår,
Vall 2, 1-100
Beg. axgång
dagar från 1/5
SW Switch 94 94 32
SW Grindstad 93 95 32
Rhonia 94 95 34
Lischka 93 95 33
Källa: Officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Switch.       

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

<< Tillbaka