LIN

taurus

Höga och jämna resultat varje år

Övertygande hög råfetthalt - Säkra odlingsegenskaper - Höga och jämna resultat varje år

Den medelsena linsorten med jämna höga resultat varje år med god stjälkstyrka och hög fröskörd.

Allmänt om linodling
Låga odlingskostnader och är samtidigt en av de bästa förfrukterna före sådd av både höst- och vårvete. Merskörden kan uppgå till 2 000 kg/ha med lin som förfrukt jämfört med stråsäd. Lin gynnas i de flesta fall av en tidig sådd. Lämplig utsädesmängd är 750-800 frön/m2. Lämplig utsädesmängd är 55-60 kg/ha. Viktiga kom-i-håg vid odling: Kontrollera vid uppkomst stora linjordloppan, särskilt vid varmt och torrt väder. Frömognaden markeras av att frökapseln är brun och att fröerna skramlar i kapseln. Fröets vattenhalt är då ca 30%. Den ibland sena mognaden kan komplicera skördetröskningen, men vänta inte med skörden för länge. Bladdödning bör inte påbörjas förrän fröerna i kapseln är ljust bruna. Speciellt viktigt vid utsädesodling, eftersom det kan påverka grobarheten.

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka