Scandinavian Seed odlar Mellangrödor på Slätte Ekodag 18 juni 2019.

I höstvetet RGT Reform har vi sått ut olika blandningar av Mellangrödor för att kunna jämföra arternas olika växtsätt tillsammans med höstvete. Vi har valt följande sammansättningar:
Lugna arter, Mer agressiva arter, Multiblandning och OptiVall-blandningen GEV Universal Bete. Besök vår monter se plantornas utveckling samt diskutera olika strategier med oss.


VD, Ola Sixtensson, håller även i en av eftermiddagens föreläsningar om frö i föreläsningsladan.
   
OBS! Föranmälan vid deltagande till dagen krävs, anmäl dig här.