Höstvete

Stinger

Höstvete med god kärnkvalitet

Nyhet 2019!

Hög avkastningsförmåga - Långt strå & hög stråstryka - Hög rymdvikt

Ett högavkastande höstvete med hög, stabil avkastning och en medelsen mognad. Utmärker sig med ett långt strå och bibehållen stråstyrka. Har en bra kärnkvalitet och hög rymdvikt samt god sjukdomsprofil.

 

  Sorttyp: Kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenheten ligger kring medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.