Lusern

Creno

 

Hög torrsubstansskörd - Goda fibervärden - Hög råproteinhalt

 Creno är välägnad till slåttervall och ger en hög torrsubstansskörd både i renbestånd och blandning. En viss inblandning av gräs har dock oftast fördelen av en högre totalavkastning samtidigt som ogräsinslaget minskar och leder till en något bättre smältbarhet av grönmassan. Creno har god uthållighet och är mycket torktolerant.

Se hela vårt OptiVallkoncept här!