MAJS

Pinnacle

Bra till både helsäd och kärnmajs                                  

Medeltidig med högt utbyte - Tidig vårutveckling - Både helsäd & kärnmajs

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka