DURUMVETE

DURAMONTE

Kombinerar tidig mognad med god avkastning

Tidig mognad - Hög avkastning - Sås på våren

Duramonte är ett durumvete som kombinerar tidig mognad med god avkastning och en mycket god kvalitetsprofil för efterföljande industri. Duramonte har ett medellångt strå med god stråstryka. I jämförelese med andra sorter har den en god motståndskraft mot fusarium, vilket är en mycket eftertraktad egenskap då durumvete normalt är något mer känslig.

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka