VITKLÖVER

Klondike

 

Flexibel storbladig sort för både slåtter & bete - Upprätt växtsätt med snabb återväxt - Mycket hög total torrsubstansskörd

Flexibel sort som passar bra både i slåtter- och betesblandningar. Har ett upprätt växtsätt, snabb återväxt och mycket hög total torrsubstansskörd.

Finns med i blandingarna: GEV Säker, GEV Framgång, GEV Kraft, GEV Tapper, GEV Kvalitet, GEV Stabil, GEV Universal Bete, GEV Styrka, GEV Uthållig och GEV Allround Bete.