HÖSTVETE (B)

Informer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stråstyv - Stort ax - Frisk            

 

Med hög skörd, stora ax, goda stråegenskaper och mycket god sjukdomsprofil förväntas Informer leverera höstvete i högsta klass till kvarn, foder- och stärkelseindustrin. Sorten besitter många styrkor, först och främst en hög avkastning och god sjukdomsresistens. Till detta adderas mervärden beroende på vilken industri Informer odlas till.

Bröd
Inom kvarnindustrin fungerar Informer redan idag på export och i de utvärderingar som gjorts av svenska kvarnar visar sig Informer fungera bra vid malning med ett högt utbyte och en låg aska. Informer kännetecknas av lägre vattenupptagningsförmåga vilket förväntas passa bra till kex och som inblandningsmjöl. Övriga prisgrundande egenskaper så som rymdvikt, falltal och avkastning ligger också bra till.

Med rätt kvävestrategi i odlingen nås godkänd proteinhalt och en god lönsam skörd.

Foder
Foderindustrin har länge efterfrågat högavkastande vetesorter med god proteinhalt och här blir Informer en lysande stjärna. Dessutom med egenskaper som ett långt strå, bra rymdvikt och en oöverträfflig sjukdomsprofil.

Stärkelse
Inom denna genre är avkastning och rymdvikt starka egenskaper. Genom Informers goda sjukdomsprofil och höga kväveeffektivitet uppnås även en stor miljömässig fördel. Informer utvärderas av The Absolut Company under hösten 2019.

Generellt uppvisar Informer mycket god avkastning och fina egenskaper under provningsåren. (Från 2016 i officiella försök). Med sin något senare mognad blir den ett bra komplement till tidiga höstvetesorter.

Ett långt strå med utmärkt stråstyrka. Dess lite mer vaxartade bladyta särskiljer sorten i de svenska sortförsöken. God kärnkvalitet med medelrymdvikt och en mycket hög kärnvikt och högt falltal. Stabil övervintringsförmåga och en hög kväveeffektivitet.

Informer förväntas bli “Nya generationens vete” hos oss på Scandinavian Seed.

 

 

Testad sedan år 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka