HÖSTRAPS

Alasco (H)

Resistens mot Klumprotsjuka, Phoma och Drösning

NYHET 2019!

Sen sådd, kraftig hösttillväxt - God vinterhärdighet - Klumprotresistens

Höstrapshybrid som kombinerar resistens mot klumprot, drösning och phoma. Alasco har en kraftig hösttillväxt vilket ger sorten goda förutsättningar för sen sådd. (Vid tidig sådd rek. stråförkortning på hösten för att hålla nere tillväxtpunkten). Sorten har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet och stjälkstyrka. Dess fröavkastning och oljehalt ligger på en hög nivå vilket ger en stabil grund för odlaren att jobba med. Alasco är ett perfekt alternativ för dig som trots problem med klumprotsjuka vill få en god rapsskörd.

 

Klumprotsjuka
Är ett allvarligt växande problem i Sverige och det gäller att motarbeta sjukdomen innan den finns på fältet. Då klumprot väl etablerat sig i marken kan den överleva länge. Främst att tänka på är växtföljden och om fältet blivit infekterat att välja en klumprotresistent sort ex. Alasco vid odling. Alla resistenta sorter på marknaden utgår från samma resistenskälla och bryts denna får vi långsiktiga svårlösta problem.

Hur gör man för att försöka hålla klumprotsjuka borta från fälten?
- Minst 6 år mellan rapsodling i växtföljden
- Tidig bekämpning av spillraps (senast vid 2 örtblad)
- Bekämpa mottagliga ogräs som ex. åkersenap, penningört, lomme med flera korsblommiga ogräs
- God dränering
- Ej låga pH-värde
- Var noggrann vid odling av mellangröda så att inte uppförökning sker
- Så ej för tidigt då trycket av sjukdomen ökar vid höga marktemperaturer
- Använd sorter med drösningsresistens för att minska spill

Drösningsresistens
Alasco är drösningsresistent och har starka skidor vilket minskar risken för drösning. Vilket ökar säkerheten i avkastningen och ger möjlighet till god skörd även om vädret är ostadigt kring plantans mognad.

Phoma
Kallas normalt rotröta och är ett stort problem i Europa. Den allvarliga formen av torröta/rothalsröta orsakar grödan brådmognad och kan vid starka angrepp bryta stjälken vilket i sin tur orsakar skördeförluster.
I Sverige är sjukdomen inte lika utbredd. Förekommer främst på Gotland, i södra Skåne och på Österlen. Klimatförändringar med varmare och blötare höstklimat ökar risken för spridning i Sverige.

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka