VÅRRAPS

CULTUS CL (H)

Med Clearfield ®

Med Clearfield®, Tolerent mot ALS-hämmaren Imazamox - God oljehalt & stjälkstyrka - Något senare mognad

Vårrapshybriden Cultus CL är en Clearfield®-sort med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Den har i utländska försök visat sig ha en fröavkastning i nivå med eller strax under dagens vårrapshybrider. Detta i kombination med en god oljehalt, något senare mognad och god stjälkstyrka gör sorten stark på marknaden.

Vad är Clearfield®?

Det är varumärket för sortmaterial på raps och rybs som innehar en tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Toleransen kommer från en mutation i rapsplantan (ej genmodifiering) vilket gör det möjligt att odla CL-sorter i Europa. Den idag enda godkända produkten i Clearfield® systemet på svenska marknaden är Clearvo® (BASF) som innehåller Imazamox (ALS-hämmare) och Quinmerac (Auxin-hämmare).

Cleravo® är i dagsläget endast godkänd för vårbehandling och har en bred och god effekt på ört- och gräsogräs med tyngdpunkt på korsblommiga ogräs så som Lomme, Åkersenap och Penningört. Behandling skall ske mellan stadie BBCH 10-18 (hjärtblad helt utvecklade - 8 örtblad utvecklade). Clearvo® är främst kontaktverkande men även en viss jordverkan finns. Bäst effekt erhålls vid tidig behandling när ogräsen är små, från första till fjärde blads utvecklade. Clearvo® kan ge fytotoxiska symtom ex gulfärgning och deformation av blad. Ingen påverkan på skörd har dock konstaterats i de utförda försöken.

Vid behov av omsådd finns restriktioner efter behandling med Cleravo®. Läs mer på etiketten eller på BASF:s hemsida. Du måste även ha en tydlig strategi för spillplantor i efterföljande grödor eftersom Clearfield®-sorter är toleranta mot ALS-hämmare (grupp B enligt HRAC). Därför måste du använda andra verksamma substanser. En falsk såbädd efter skörd är ett effektivt sätt att få så många frön som möjligt att gro och därigenom minska fröbanken i jorden.

Vid höstbehandling i efterföljande stråsädesgröda är Diflufenikan typ Legacy ett bra alternativt. På våren i efterföljande stråsädesgröda är MCPA huvudalternativet eventuellt i kombination med en ALS-hämmare för en bredare ogräseffekt. 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka