Mellangröda

Italienskt rajgräs

Konkurrensstarkt, fungerar bra som vårinsådd i höstgrödor

Mer konkurrensstark och mindre vinterhärdigt än eng. rajgräs. Fungerar bra som vårinsådd i höstgrödor men i vårgrödor har den för stark konkurrenskraft. Har viss tendens att under insåningsåret skjuta enstaka strå, vilket ökar risken för ogräsbildning.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka