Mellangröda

Vitklöver

täpper effektivt till luckor i beståndet vilket är viktigt för ogräskonkurrensen.

Krypande växtsätt, förökar sig med skottutlöpare. Täpper effektivt till luckor i beståndet vilket är viktigt för ogräkonkurrensen. Grunt rotsystem och mer torkkänslig än rödklöver. Tålig vid låga pH-värden. Långsammare än både sub- och rödklöver.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka