Mellangröda

Rödklöver

Snabbt kraftigt växtsätt med djupt rotsystem.

En tidig diploid rödklöversort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka