Mellangröda

LUDDvicker

Snabb kväveleverans - Bra förfruktsvärde

Art med mycket hög tillväxt på våren och gott förfruktsvärde via snabb kväveleverans. Köld- tålig (-15 0C), övervintrar höstsådd från sen aug, sep i södra/mellersta Sverige. Vid tidigare sådd finns risk för utvintring. Bra som förfrukt till grödor med sen vårsådd. Viss alleopatisk verkan och skuggtålig. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka