Mellangröda

Fodervicker

Snabbväxande 1-årig baljväxt med god ogräskonkurrens

Snabbväxande ettårig baljväxt med agressivt, tätt växtsätt vilket ger god ogräskonkurrens. Stor grönmassa och bättre rotsystem än persisk klöver. Fryser bort vid ca -10 grader. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka