Mellangröda

Westerwoldiskt rajgräs

Tar effektivt upp kväve och täcker marken under hösten

Det mest konkurrensstarka och snabbväxande gräset. Fryser normalt bort under vintern. Tar effektivt upp kväve och täcker marken under hösten. Används främst till eftersådd efter tidigt skördade grönsaker. Insådd i huvudgröda rek. ej då den kan fröa och bli ett ogräsproblem.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka