Mellangröda

Käringtand

Flerårig, kraftigt rotsystem & djupgående pålrot

Sort i provning.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka