Mellangröda

Rörflen

Högvuxet vassliknande gräs till foder, fiber eller energi

En tidig diploid rödklöversort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka