Mellangröda

Foderraps

Proteinrik & uppskattas av viltet

Emerald foderraps, ger stor skörd och är mycket proteinrik. Uppskattas av viltet. Rekommenderad utsädesmängd 8-12 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka