Mellangröda

Gul Sötväppling

Flerårig, Mycket torkresistent med jordförbättrande förmåga

Långsam utveckling. Skonsam som insåningsgröda. Kräver ett pH-värde över 6,2. Tål avslagningar dåligt. Ger goda struktureffekter, har hög tork- och vinterhärdighet samt tolerans mot stående vatten. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta. Flerårig betes-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbättrande förmåga. Mycket torkresistent. Rekommenderad utsädesmängd: 20-30 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka