Mellangröda

persisk klöver

ettårig, blommar länge och lockar till sig insekter

- Kvävesamlande förmåga
- Snabbväxande med mycket grönmassa
- Tål avslagningar och har snabb återväxtförmåga
- Ettårig och fryser bort

Mycket snabbväxande klöverart, vilket kan ge problem vid skörd av huvudgrödan. Producerar en god grönmassa. Har något svagare rotsystem. Aggressiv mot ogräs och snabb återväxt efter avslagning. Fryser bort under vintern. Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och går relativt snabbt i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en gång, gärna flera, under säsongen för att förlänga blomningen. Även uppskattad av viltet. Rekommenderad utsädesmängd: 20 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka