Mellangröda

blodklöver

ettårig, lockar till sig bin och andra insekter

Mindre aggressivt växtsätt gör sorten mindre konkurrenskraftig mot ogräs. Kan övervintra i södra Sverige. Blandas med mer aggresiva arter om ogräskonkurrens sökes. Tillväxten vid lägre temperaturer är bättre än hos andra klöverarter. Djuprotad med hög tålighet mot torka. Ettårig klöver med kraftigt rotsystem som blommar jun-sep. Slås med fördel en gång för att förlänga växttiden och motverka ogräs. Lockar bin och andra insekter, även uppskattad av viltet. Rekommenderad utsädesmängd: 20 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka