Mellangröda

Oljerättika

För sanering av nematoder eller som fånggröda

Kålväxt med stort rotsystem, god kväveupptag- ningsförmåga och ogräskonkurrens. Olika san- eringsklasser för betcystnematod. Klass 1 san- erar över 90% och rek. vid både höga och låga nematodförekomster. Saknas problem fungerar en klass 2 bra. 40-60 kg kväve kan behövas på hösten för en ordentlig grönmassa. Dock ej tillåtet om stöd erhålls. Oljerättika rek. ej som mellangröda om det finns oljeväxter i växt- följden p g a risken för uppförökning av klumprotsjuka. Vid fuktiga förhållande fungerar bredspridning av frö ca 2 v innan skörd av huvudgröda, värdeful tid spars men etabl. blir lite mer osäker. Oljerättikan utvintrar normalt men är något mer frosttålig än vitsenap. Sorter av klass 1 och 2. För sanering av nematoder eller som fånggröda samt mot rostringar i potatis. Rekommenderad utsädesmängd: 10-25 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka