Mellangröda

Svartkämpar

Djuprotad, smaklig - för ensilering och grönkonservering

Flerårig ört som är en djuprotad och torktålig betestålig ört för ett smakligt bete. Tramp- och torktålig. För ensilering och grönkonservering. Rekommenderad utsädesmängd: 2-5 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka