Mellangröda

Bovete

Omtyckt av fåglar, bin och insekter

En anspråklös ettårig ört som har ett snabbt och tätt växtsätt. Trivs även på något mer näringsfattiga jordar. Frostkänslig och lätt att bruka ner. Avmognar ojämnt, vilket kan innebära fröspill. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Omtyckt gröda av fältfågel och fröätande fåglar. Attraherar även bin och insekter. Ettårig gröda, sås senare på våren. Rekommenderad utsädesmängd: 60-70 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka