Mellangröda

Cikoria

Smaklig ört som Håller parasittrycket lågt

Flerårig ört med god förmåga att väl etablerad växa under hösten. Det djupgående rotsystemet luckrar jorden väl samt ligger till grund för den mycket goda torktåligheten. Ej släkt med våra vanliga åkergrödor och uppförökar därigenom inte heller några kända växtföljdsjukdomar. Rekommenderas för insådd i ex stråsäd. Flerårig, smaklig ört med högt fodervärde speciellt för idisslare. Håller parasittrycket lågt och trivs på bördigare jordar. Rekommenderad utsädesmängd: 5 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka