Understödjande - / Mellangröda

Kummin

Tramptålig uthållig betesväxt

Lågväxt, tvåårig ört som passar väl att samblanda med gräs och baljväxter. Tramptålig uthållig betesväxt. Anses ha dietiska egenskaper. Ger god doft åt hö och ensilage. Rekommenderad utsädesmängd: 1-3 kg/ha.


Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka