Mellangröda

Honungsört

Dragväxt för pollinerande insekter

  • Snabbväxande
  • Hög pollenproduktion
  • Ger god markstruktur
  • Lyfter och frigör näringsämnen
  • Bör putsas efter blom för att undvika självsådd
  • Ettårig och frostkänslig

Mycket hög nektarproduktion. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Ej kvävefixerade men har förmågan att ta upp och snabbt släppa kväve efter frost eller nedbrytning. God rotutveckling och snabb tillväxt. Mycket frostkänslig, sådd bör ske i mitten av aug för en kraftig gröda innan frosten. Tål ej avslagning, viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda. Kräver mörker för att gro, myllning är att föredra vid sådd. En dragväxt för pollinerande insekter, gröngödsling och viltåker. Snabbväxande och god ogräskonkurent med hög pollenproduktion och god honungsskörd. Rekommenderad utsädesmängd: 12-15 kg/ha.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka