Mellangröda

Vitsenap

För sanering av nematoder eller som fånggröda

Ettårig med stort rotsystem. God förmåga att ta upp kväve samt konkurrera med ogräs. Uppförökar klumprotsjuka och rek. ej i växtföljd med oljeväxter. Olika saneringsklasser för betcystnematod. Klass 1 sanerar över 90% och rek. vid både höga och låga nematodförekomster. Har man ej problem fungerar en klass 2 bra. För att bilda tillräcklig grönmassa kan det krävas 40-60 kg kväve på hösten. Dock ej tillåtet om stöd erhålls. Under fuktiga förhållande fungerar bredspridning av frö ca 2 v innan skörd av huvudgröda, värdeful tid sparas men etabl. blir lite mer osäker. Fryser ner på vintern. Sorter av klass 1 och 2. För sanering av nematoder eller som fånggröda. Rekommenderad utsädesmängd: 10-25 kg/ha.


Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka