Höstraps

Archimedes

Hybrid med klumprotsresistens

  • God vinterhärdighet och hög avkastning
  • Drösningresistent
  • Klumprotresistent

Archimedes är en hybrid med unikt resistenspaket med klumprot-, phoma- och drösningsresistens. Dess avkastning är i toppskiktet för klumprotsresistenta sorter. Archimedes har en stark höstutveckling och god vinterhärdighet vilket medför en rekommenderad såtidpunkt från medel till sen. Mognaden är medeltidig och stjälklängden medel med en god stjälkstyrka.
 
Klumprotsjuka
Är ett allvarligt växande problem i Sverige. Att motarbeta sjukdomen före den finns på fältet är av största vikt. Då den väl är etablerad i marken kan den överleva länge. Främst att tänka på är växtföljden och minst sex friliggande år rekommenderas mellan rapsodling.

Om fältet är infekterat så rekommenderas att välja en klumprotresistent sort som Archimedes. Alla marknadsförda resistenta sorter utgår från samma resistenskälla. Bryts denna får vi långsiktiga svårlösta problem.

Drösningsresistens
Archimedes är drösningsresistent vilket ger starkare skidor och minskar risken för drösning. Genetiken härstammar från rädisplantan och ger en fördubbling i styrka hos skidan. Denna egenskap ökar säkerheten i avkastningen och man kan bärga en god skörd även om vädret är ostadigt kring plantans mognad.
Phoma
Kallas normalt rotröta och är ett stort problem i Europa. Den allvarliga formen av torröta/rothalsröta orsakar grödan brådmognad och kan vid starka angrepp bryta stjälken vilket kan orsaka stora skördeförluster.

I Sverige är sjukdomen inte lika utbredd. Förekommer främst på Gotland, i södra Skåne och på Österlen. Klimatförändringar med varmare och blötare höstklimat ökar risken för spridning i Sverige.

En sort att räkna med i framtiden!

I svenska officiella försök sedan 2016.

 

Avkastning

Behandlat

AA+B BD+E D-FSverige
2017
Archimedes (H)2211 (102)1935 (98)1611 (93)2093 (88)2093 (88)2001 (92)
Compass (H)1910 (88)1887 (96)1816 (105)2332 (98)2332 (98)2096 (97)
Dariot (H)2655 (123)2279 (116)1855 (108)2367 (99)2367 (99)2310 (107)
DK Exception (H)2555 (118)2195 (112)1787 (104)2475 (104)2475 (104)2322 (107)
DK Explicit (H)2465 (114)2130 (108)1746 (101)2543 (107)2543 (107)2323 (107)
ES Alegria (L)2281 (106)1871 (95)1495 (87)2084 (87)2084 (87)1953 (90)
Mercedes (H)2058 (95)1892 (96)1677 (97)2601 (109)2601 (109)2233 (103)
PR44D06 (H)2019 (94)1789 (91)1509 (88)2275 (95)2275 (95)2019 (93)
Sortblandning (L)2159 (100)1966 (100)1724 (100)2386 (100)2386 (100)2164 (100)
SW Avatar (H)2116 (98)1912 (97)1658 (96)2378 (100)2378 (100)2131 (98)
2016
Archimedes (H)1960 (108)2040 (109)2060 (107)2030 (92)2040 (109)2037 (102)
Compass (H)1870 (103)1940 (104)2140 (111)2270 (103)1940 (104)2056 (103)
Dariot (H)2240 (123)2360 (126)2420 (125)2570 (116)2360 (126)2437 (122)
DK Exception (H)2220 (122)2240 (120)2160 (112)2440 (110)2240 (120)2315 (116)
DK Explicit (H)2220 (122)2280 (122)2450 (127)2530 (114)2280 (122)2370 (119)
ES Alegria (L)2080 (114)2020 (108)2000 (104)2100 (95)2020 (108)2043 (103)
Mercedes (H)1790 (98)1900 (102)2140 (111)2480 (112)1900 (102)2111 (106)
PR44D06 (H)1600 (88)1670 (89)1870 (97)2250 (102)1670 (89)1871 (94)
Sortblandning (L)1820 (100)1870 (100)1930 (100)2210 (100)1870 (100)1991 (100)
SW Avatar (H)1740 (96)1790 (96)1930 (100)2090 (95)1790 (96)1894 (95)

Obehandlat

AA+B BD+E D-FSverige
2017
Archimedes (H)2175 (101)1866 (97)1496 (92)2013 (84)2013 (84)1911 (90)
Compass (H)2084 (96)1907 (99)1669 (103)2373 (99)2373 (99)2111 (99)
Dariot (H)2431 (113)2134 (111)1776 (109)2414 (101)2414 (101)2245 (106)
DK Exception (H)2522 (117)2152 (112)1721 (106)2440 (102)2440 (102)2267 (107)
DK Explicit (H)2259 (105)2004 (104)1688 (104)2421 (101)2421 (101)2184 (103)
ES Alegria (L)2169 (100)1775 (92)1319 (81)1972 (83)1972 (83)1844 (87)
Mercedes (H)1892 (88)1820 (95)1686 (104)2452 (103)2452 (103)2107 (99)
PR44D06 (H)1818 (84)1634 (85)1388 (85)2233 (93)2233 (93)1905 (90)
Sortblandning (L)2160 (100)1922 (100)1624 (100)2390 (100)2390 (100)2127 (100)
SW Avatar (H)2098 (97)1892 (98)1635 (101)2388 (100)2388 (100)2109 (99)
2016
Archimedes (H)1780 (98)1830 (106)1930 (118)1940 (95)1860 (94)1885 (102)
Compass (H)1840 (102)1810 (105)1830 (112)2230 (109)2170 (110)1962 (106)
Dariot (H)2410 (133)2300 (133)2150 (131)2270 (111)2180 (110)2300 (124)
DK Exception (H)2220 (123)2170 (125)2120 (129)2160 (105)2080 (105)2181 (118)
DK Explicit (H)2150 (119)2120 (123)2160 (132)2560 (125)2490 (126)2278 (123)
ES Alegria (L)2090 (115)1920 (111)1700 (104)1970 (96)1910 (96)1932 (104)
Mercedes (H)1750 (97)1770 (102)1850 (113)2350 (115)2290 (116)1984 (107)
PR44D06 (H)1520 (84)1470 (85)1450 (88)2090 (102)2020 (102)1686 (91)
Sortblandning (L)1810 (100)1730 (100)1640 (100)2050 (100)1980 (100)1853 (100)
SW Avatar (H)1730 (96)1660 (96)1590 (97)2020 (99)1950 (98)1788 (96)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Odlingsegenskaper

2013-2017                      Sortblandning           Archimedes (H)
Råfett, % av ts 49,6 -1,6
Stjälklängd, cm 146 +1
Stjälkstryka, 0-100* 89 +2
Mognad, dagar 349 -2
Vinterhärdighet, 100-0 81 -1
Tusenkornvikt, g 5,4 +/-0

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat. *100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd, rel.tal jämfört med mätare. Sortblandning = 100.
Sortblandning  = DK Exstorm, SW Avatar, DK Explicit och Apanachi.

 

Kärnavkastning årsvis 2013-2017

Sort / Område A-B 2013 2014 2015 2016 2017
Sortblandning, kg/ha 2000 2280 2490 1800 1940
DK Exception (H) - - - 122 112
Dariot (H) - - - 129 114
DK Explicit (H) 128 109 105 122 106
Mercedes (H) - 110 102 102 96
PR44D06 (H) 110 88 87 88 88
Compass (H) 108 102 98 104 98
ES Alegria (L) 100 104 101 109 95
Archimedes (H) - - - 107 98
SW Avatar (H) 106 105 99 96 98
           
Sort / Område D-F 2013 2014 2015 2016 2017
Sortblandning, kg/ha 1730 2030 2350 2130 2270
DK Exception (H) - - - 109 102
Dariot (H) - - - 114 99
DK Explicit (H) 126 116 103 122 103
Mercedes (H) - 106 104 112 104
PR44D06 (H) 111 92 92 98 94
Compass (H) 111 94 98 102 97
ES Alegria (L) 102 99 100 94 83
Archimedes (H) - - - 94 84
SW Avatar (H) 118 98 97 96 99


Källa: Officella försök 2013-2017, behandlat. Rel.tal jämfört med
mätare Sortblandning = 100. Sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit och Apanachi

 
Gör livet svårt för klumprotsjuka

        - Ha en sund växtföljd - minst 6 år mellan rapsodling rekommenderas.

- God dränering och kalkning - optimala markförhållanden för klumprotsjuka är lågt pH och hög markfukt.

- Bekämpa spillraps tidigt (senast 2 örtblad).

- Bekämpa korsblommiga ogräs som ex lomme och penningört.

- Rengör maskiner mellan fält för att motverka spridning av infekterad jord.

- Använd en drösningsresistent sort för att motverka ökning av raps i markens fröbank.

- Välj mellangröda med omtanke. Med raps i växtföljden rekommenderas ej vitsenap. Oljerättika fungerar bra    men stor sortskillnad förekommer mellan mottaglighet av klumprotsjuka.

- Välj en klumprotresistent sort.

- Få en uppskattning av infektionsgraden genom att leta efter knölar på rötterna eller göra ett jordprov.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka