VÅRVETE

wpb skye

God avkastning i södra Sverige

Hög avkastningspotential - Högt falltal - God sjukdomsprofil
 

WPB Skye presterar en hög stabil avkastning, speciellt i södra Sverige. Utmärkande är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil vilket syns genom att WPB Skye presterar toppskörd både i obeh- och behandlade led. Medelsen mognad och goda kärnegenskaper med hög tusenkornvikt. Den höga tusenkornvikten medför något högre utsädesmängd. Försök visar att WPB Skye har något lägre proteinhalt vilket till stor del är en "utspädningseffekt" genom den höga avkastningsförmågan. Detta tyder på att nya högavkastande sorter behöver mer kväve för att prestera hög avkastning i kombination med god proteinhalt. WPB Skye har ett kort strå och en mycket god motståndskraft mot mjöldagg. I svenska officiella försök sedan 2013.

 

 

 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka