RÅGVETE

Trefl

Frisk sort till foder

Hög skörd - God sjukdomsresistens - God vinterhärdighet

Rågvete med hög avkastning, främst utmärkande i södra Sverige. Har en hög sjukdomsprofil och god motståndskraft mot gulrost vilket syns i de obehandlade försöksleden där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. Trefl har hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka