Höstraps

Andromeda

Klumprot- & drösningsresistent

 

  • Hög råfettskörd
  • Hög råfetthalt
  • Jämn avmognad

 

En klumprotresistent hybridraps, som provats i tre försök 2014 på smittad jord med gott resultat. Andromeda har visat hög råfettskörd, jämn avmognad och hög råfetthalt. Den har god resistens mot drösning på hösten, vilket förbättrar sortens odlingssäkerhet. Andromeda fungerar väl på de flesta jordar och ger robusta plantor.

 

2015

Sortblandning

Andromeda

 Råfettskörd Sverige, kg/ha 2420 97
 Råfettskörd A, kg/ha  2430  98
 Råfettskörd A-B, kg/ha  2420  97
 Råfetthalt, %  51,2  +0,3
 Vinterhärdighet, %  92  +3
 Stjälklängd, cm  174  -3
 Stjälkstyrka, %  100  +/-0
 Mognadsdagar  344  +/-0

 Källa: Officiella försök 2015.


Försök på smittad jord 2014

2014

        Sortblandning

       Andromeda (H)

Råfettskörd A-B, kg/ha  1100 208
Råfetthalt, %  50,1 -0,4
Vinterhärdighet, %  54 +17
Stjälklängd, cm  146 +39
Stjälkstyrka, %  96 +4
Mognadsdagar  332 +/-0
Källa: Tre försök i område A-B år 2014.  

 

Fakta om klumprotsjuka
Klumprotsjuka är ett allt vanligare förekommande problem i svensk oljeväxtodling. Det orsakas av Plasmodiophora brassicae, en jordbunden encellig organism, som bildar vilsporer med mycket stor kapacitet att överleva länge i jorden. Undersökningar i Mellansverige visar att det tar minst 17 år för smittan i ett kraftigt infekterat fält att minska till en nivå som inte går att detektera.
Det är därför mycket viktigt att tänka på växtföljden och om du är osäker om det finns i jorden så välj en klumprotresistent sort. Du bör också känna till att även resistenta rapssorter angrips i viss grad, finns smittan i fältet sker en uppförökning.

Källa: HS Konsult AB

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka