MAJS     FAO 190

MONTY

Med totalskörd helt i topp                                  

  • Hög totalskörd
  • Snabb våretablering
  • God smältbarhet

 

En majssort med mycket goda odlingsegenskaper och särskilt hög totalskörd med en robust planta som etablerar sig snabbt på våren. Monty är en fantastisk sort för dig som vill uppnå maximalt utbyte per hektar kombinerat med god total smältbarhet.
 

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

Ts-
halt,
%

Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
%
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
Beethoven 2008 15 250 5 040 33,7 10,9 31,7 43,6 17,9
Monty 2012 100 105 -0,9 +/-0 +1,7 -0,9 -1,4

Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2011-2015, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. Tips! FAO ger en fingervisning om hur sorterna grupperar sig
mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

  Monty FAO 190
Mognadstyp Harmonisk
Användning Ensilage
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Medel
Stärkelsehalt Medium
Fiberkvalitet Medium
Fusarium Medel
Vårutveckling Snabb, god marktäckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Monty är 190.

 

Läs mer om våra sorter i Majsguide 2018!

<< Tillbaka