MAJS

Osterbi cs

Skörd och fodervärde i topp                                   

Hög Ts-skörd - Senare sort - God smältbarhet