VÅRRÅGVETE

Milewo
EN HÖGAVKASTARE

God skörd - Hög ogräskonkurrens - Odlas på lättare jord

 

 

 

Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens. Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde.

Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pH-värden. Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka