Vall

Rörsvingel

 

 

 

                          Vi rekommenderar rörsvingeln Karolina från Optivall
till intensiv vallodling med "breddat skördefönster"! 
 

 

 

Karolina - linjesort

  • Senare mognad
  • Hög avkastning & uthållighet
  • God smältbarhet, proteinhalt och fiberkvalitet
     

En högavkastande rörsvingelsort för hela Sverige med särskilt goda kvaliteter av uthållighet, energi- och protein samt god smältbarhet. Karolina har sen mognad vilket medför en bibehållen kvalitet i ett bredare skördefönster och kompletterar därmed rörsvingelhybriden Hykor.
 

Rörsvingeln Karolinas mycket höga och säkra avkastning i kombination med sin goda uthållighet ger goda förutsättningar för en lyckad vall. Dess djupa rotsystem gör även arten mycket torktålig i kombination med god vinterhärdighet. Med Karolina i vallblandningen får du en uthållig och säker grovfoderproduktion.

Rörsvingelns etablering är långsam men väl inrättad har arten en mycket god återväxtförmåga med hög utvecklingshastighet och konkurrensförmåga som gör den dominerande under vallens senare liggtid. Därför bör rörsvingeln styra skördestrategin så att de höga näringskvaliteter som efterfrågas uppnås. En intensiv skördestrategi med rätt tajming är ett krav för att uppnå goda resultat!

Rörsvingelns bredare och grövre blad gör arten opassande till bete.

 

Näringsanalys rörsvingel/ängssvingel 2015-2017

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Minto (ängssvingel) 21,9 140,2 100,3 86,9 11,0 515 63,6 75,8 9,7
Lipoche (ängssvingel) -0,5 +2,1 +1,6 +0,4 +/-0 -11 -1,7 +0,2 +1,8

Praniza (ängssvingel)

+0,7 -2,8 -2,3 -1,3 -0,2 -4 +5,7 -1,0 -1,0
SW Swaj (rörsvingel) -0,7 +3,3 +3,2 -2,1 -0,4 -4 +9,6 -1,9 +6,4
Hykor (rörsvingelhybrid) +0,8 -5,8 -5,6 -3,8 -0,5 +20 +17,8 -3,0 -0,7
Karolina (rörsvingel) -1,4 +4,7 +4,5 -0,6 -0,2 -16 +2,8 -0,9 +6,0

Källa: Officiella försök ängssvingel kvalitet 2015-2017. Värden skörd 1. Mätare SW Minto område A-G.       


 Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2008-2017 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto (ängssvingel) 11 339 100 5 152 2 884 3 449
  Lipoche (ängssvingel) 11 756 104 100 105 106
Nyhet 2018! Praniza (ängssvingel) 11 766 104 106 102 102
  Preval (ängssvingel) 10 103 89 92 100 87
  SW Swaj (rörsvingel) 12 070 106 88 125 117
  Hykor (rörsvingelhybrid) 12 465 110 92 122 124
  Karolina (rörsvingel) 11 764 104 83 123 117
             
Vall 2 SW Minto (ängssvingel) 11 505 100 5 638 2 873 2 991
  Lipoche (ängssvingel) 11 738 102 100 102 107
Nyhet 2018! Praniza (ängssvingel) 11 876 103 101 102 109
  Preval (ängssvingel) 12 166 106 104 106 109
  SW Swaj (rörsvingel) 14 049 122 107 145 129
  Hykor (rörsvingelhybrid) 14 981 130 115 144 145
  Karolina (rörsvingel) 13 513 117 100 141 129
             

Källa: Officiella försök 2008-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare ängssvingel SW Minto = 100. (Ängssvingel och rörsvingel mäts i samma tabell).

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.
axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto (ängssv.)  89 90 28
SW Swaj (rörsvingel)  87 92 28
Karolina (rörsvingel)  86 89 29
Hykor (rörsvingelhybrid)  89 93 26
       
Källa: Beståndsutveckling ängssvingel, seriesammantällning officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100. 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Minto.
 

 

 

 

 

 
Rörsvingel avkastning Norrland 2013-2017

Vall Sort Total Rel. Delskörd
    skörd tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
             
Vall 1 SW Revansch (ängssvingel) 7  903 100 4 126 3 316 2 308
  Karolina (rörsvingel)  8 521 108  92  122  123
             
Vall 2 SW Revansch (ängssvingel) 7 620 100 3 826 3 333 1 794
  Karolina (rörsvingel) 9 488 125 119 126 136
             
Vall 3 SW Revansch (ängssvingel) 7 018 100 3 705 3 129 1 218
  Karolina (rörsvingel) 7 245 103 87 126 106
 
Källa: Officiella försök, seriesammanställning område H-I, år 2013-2017.
Rel.tal jämfört med mätare SW Revansch (timotej) = 100.
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

<< Tillbaka