Vall

rajsvingel

 

En korsning mellan ängssvingel eller rörsvingel och italienskt rajgräs eller eng.rajgräs.
Syftet är att kombinera svingelns goda härdighet med rajgräsets snabba etablering och
höga smältbarhet.
I jämförelse med ängssvingel har rajsvingel en högre avkastningspotential 
men något sämre uthållighet.

Rajsvingel med eng.rajgräs har bättre näringsinnehåll än rajsvingel med italienskt rajgräs,
d v s större innehåll av råprotein och energi samt mindre fiberinnehåll.

 

       Sort

 

Achilles

  • Tidig mognad
  • God avkastning
  • Presterar i varje delskörd

Är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs som bildar en rajsvingel av samma typ som sorten Perun men med tidigare mognad. Achilles kommer till sin rätt i slåtterblandningar där man önskar tidig och hög 1:a skörd.

  

Näringsanalys eng.rajgräs 2015-2017

Sort
 
Ts-halt, %
 
Råprotein
g/kg ts
Smb. rp.g/
kg ts
Smältbarhet
VOS
Energi
MJ/kg ts
NDF
g/kg ts
iNDF
g/kg ts
AAT
 
SW Birger (eng.rajgräs) 18,5 116,1 77,8 84,8 10,7 493 74,1 74,6
Kentaur (eng.rajgräs) -0,5 -2,0 -2,0 +1,1 +0,1 -10 -5,8 +0,8
Achilles (rajsvingel) +1,6 -7,8 -7,5 -2,6 -0,3 +51 +12,1 -1,9


Källa: Officiella försök eng.rajgräs kvalitet 2015-2017. Värden utförda i skörd 1.
Mätare SW Birger. Rajsvingel ingår i tabellen med eng.rajgräs. 

 

 

 

Avkastning eng.rajgräs Ts-skörd 2008-2017 område A-G

Vallår Sort Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Birger (eng.rajgräs) 14 085 100 6 831 3 505 3 744
  Kentaur (eng.rajgräs) 14 771 105 98 116 108
  Achilles (rajsvingel)  15 564  111 106 122 109
  Perun (rajsvingel)  15 355  109 102 123 108
             
Vall 2 SW Birger (eng.rajgräs)  11 044  100  5 517  2 798 2 790
  Kentaur (eng.rajgräs) 11 592 105 97 122 104
  Achilles (rajsvingel)  12 155  110 103 125 110
  Perun (rajsvingel)  11 652  106 96 125 104

Källa: Officiella försök eng.rajgräs 2008-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare
SW Birger = 100. Rajgräs ingår i tabellen eng.rajgräs.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Birger (eng.raj) 95 93 30
Perun (rajsvingel) 92 78 28
Achilles (rajsvingel) 93 83 25

Källa: Beståndsutveckling eng.rajgräs, officiella försök 2007-2016. Område A-G.
Bestånd 1-100. 100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Birger.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66! 

<< Tillbaka