Vall

lusern

 

Har en djup pålrot med en god torktålighet och strukturförbättring som följd. Etableringen är långsam, men väl inrättad, har lusern en snabb tillväxttakt som kräver en intensiv skördestrategi.

Vill ha väldränerade jordar och ett högt pH, över 6.0 - 6,5. Tillväxtpunkten ligger i stjälkbasen vilket gör lusern känslig för packningsskador till följd av tunga maskiner eller betestramp. Har har god uthållighet och avkastningsförmåga, både gällande protein- och torrsubstansskörd, är hög. Vid problem med rotröta i rödklöver (med klövertrötthet som följd) kan det vara idé att välja en vallblandning med lusern för att bibehålla baljväxtandelen under vallens liggtid. Ympning av utsädet är ett krav på jordar där lusern inte odlats tidigare.

 

Sorter 

 

 

Radius

  • Medeltidig
  • God uthållighet
  • Mycket torktolerant
En medeltidig sort, med upprätt stjälk och riklig blomning. Radius har bra motståndskraft vid kalla köldperioder i samband med frösättning, vilket förhindrar drösning. Den utmärker sig också för sin resistens mot vissnesjuka. Hög torrsubstansskörd liksom bra skördestabilitet under vegetationstiden gör Radius till en toppsort, som rekommenderas både i renbestånd och i blandning med gräs.
       

Creno 

  • Hög torrsubstansskörd
  • Goda fibervärden
  • Hög råproteinhalt
Creno är välägnad till slåttervall och ger en hög torrsubstansskörd både i renbestånd och blandning. En viss inblandning av gräs har dock oftast fördelen av en högre totalavkastning samtidigt som ogräsinslaget minskar och leder till en något bättre smältbarhet av grönmassan. Creno har god uthållighet och är mycket torktolerant.

Galaxie Max

  • Säker hög avkastning
  • Hög proteinhalt
  • Hög sjukdomsprofil
För en säker och hög avkastning med stor proteinmängd har man skapat blandningen Galaxie Max som innehåller de högpresterande två toppsorterna, Galaxie 55% och Timbale 45%. Blandningen har hög sjukdomsprofil med god motståndskraft mot rotröta, vissnesjuka och nematoder. Utsädet ympas med Nitragin för fungerande kvävefixering och coatas med mircronäringsblandningen "SAS Gold" för en snabb och god uppkomst med stimulerande rotutveckling och bladtillväxt. Galaxie Max ger förutsättningar till ett högkvalitativt foder med god smältbarhet och hög fiberkvalitet vilket boostar produktionen för både kött- och mjölk. (OBS! Galaxie Max kommer ej att blandas i ekologiska blandningar då "SAS Gold" innehåller Bor, Kobolt, Magnesium, Zink och Kalium).