vall

Rödsvingel

 

Rödsvingel utnyttjas ur fodersynpunkt endast som betesgräs, speciellt på torra marker. Återväxten sker i huvudsak med bladskott. Arten är uudelad i underarter, tätvuxen, korta utlöpare och långa utlöpare. De sorter som är aktuella för beten har långa utlöpare som såsmåningom bildar en tät matta och är tåliga för tramp. Rödsvingel är anspråkslös med tanke på näring och härdigheten är bättre än hos ängssvingel.

Reverent
Rödsvingel med långa utlöpare, god uthållighet och jämn hög skörd. Reverent är vinterhärdig och bildar en tät matta som är tålig mot betestramp.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

Eller i Understödjande Grödor!

<< Tillbaka