VÅRKORN

Anakin

Friskt säkert foderkorn med hög skörd

Frisk - Medeltidig mognad - Bra stråegenskaper

 

 

 

Ett friskt foderkorn med hög skörd, bra stråegenskaper, medeltidig mognad, god resistens mot sköldfläcksjuka. Mlo-resistens mot mjöldagg och resistens mot ras 1 och 2 av havrecystnematod. Ger en liten merskörd vid behandling av svampprepparat.
 

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka