Vall

engelskt rajgräs

 

 
Engelskt rajgräs är bladgräset med mycket hög energihalt det bästa fodervärdet av alla gräsarter. Arten är något tuvbildande och används i betes- och ensilagevallar. Växten etablerar sig snabbt och aggresivt. Inom arten finns många sorter med skiftande egenskaper, såsom växtsätt, tidighet, återväxtförmåga, resistens och kromosomtal. Engelskt rajgräs ställer inga stora krav på jordart, men alltför torra sandjordar och rena mulljordar bör undvikas. Rajgräsets återväxt är snabb och det bör skördas och/eller betas 3-4 gånger per säsong. Eng. rajgräs är en odlingssäker frögröda med hög avkastningspotential, som normalt skördas till frö under ett år, men odlingar fria från kvickrot kan lämna acceptabel fröskörd även under andra året. I officiella resultat redovisas grödorna eng.rajgräs och rajsvingel tillsammans i tabellen benämnd eng.rajgräs.

 

 

       Sorter 

 

 

 

Kentaur (4n)

 • Medelsen
 • God vinterhärdighet & Goda kvalitetsvärden
 • Överlägsen avkastning
   
En medelsen sort som utmärkt sig i de svenska sortföröken för sin goda vinterhärdighet och med en överlägsen avkastningspotential.
 

Herbal (4n)

 • Sen sort
 • God vinterhärdighet
 • God återväxtförmåga

   
Sen vinterhärdig sort med mycket god återväxtförmåga.
 

Calibra (4n)

 • Medelsen & Vinterhärdig
 • Mycket hög torrsubstansskörd & återväxt
 • God smältbarhet & Högt sockerinnehåll
Medelsen sort för slåtter och bete med mycket hög torrsubstansskörd och återväxt. Analyser har visat att Calibra har ett förhållandevis högt innehåll av socker. Det ger bra smältbarhet och stort foderintag vid bete. Sorten är vinterhärdig och har god tolerans mot snömögel och kronrost.

 

Indikus (2n)

 • Medelsen & God marktäckning
 • Hög avkastning speciellt 2:a vallåret
 • Hög vinterhärdighet & Tolerans mot barfrost
Nytt medelsent eng.rajgräs med god marktäckning, passande i betesblandningar. Hög avkastning speciellt under 2:a vallåret. God uthållighet, hög vinterhärdighet i kombination med goda kvalitetsvärden.
 

 

Matilde (4n)

 • Medelsen
 • Hög uthållighet
 • God vinterhärdighet

   
   


 

 
 

Näringsanalys eng.rajgräs 2015-2017

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT
SW Birger (4n) m-sen 18,5 116,1 77,8 84,8 10,7 493 74,1 74,6
Kentaur (4n) m-sen -0,5 -2 -2,0 +1,1 +0,1 -10 -5,8 +0,8
Indicus 1 (2n) m-sen -0,1 -2,4 -2,3 +0,7 +0,1 +3 -2,8 +0,5

Källa: Officiella försök kvalitet 2015-2017. Värden tagna första skörd. Mätare SW Birger.
 

Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2008-2017 område A-G

Vallår Sort Mognad Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
          Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Birger (4n) m-sen 14 085 100 6 831 3 505 3 744
  Kentaur (4n) m-sen 14 771 105 98 116 108
  Herbal (4n) sen 13 468 96 83 106 108
  Matilde (4n) m-sen 13 967 99 97 103 99
  Indicus 1 (2n) m-sen 12 765 91 86 92 98
               
Vall 2 SW Birger (4n) m-sen 11 044 100 5 517 2 798 2 790
  Kentaur (4n) m-sen 11 592 105 97 122 104
  Herbal (4n) sen 10 273 93 70 121 109
  Matilde (4n) m-sen 11 070 100 95 106 103
  Indicus 1 (2n) m-sen 10 978 99 91 107 107
               
Källa: Officiella försök 2008-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Birger = 100.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Birger (4n) 95 93 30
Kentaur (4n) 93 92 31
Herbal (4n) 96 89 36
Matilde (4n) 94 94 30
Calibra (4n) 93 102 30
Indicus 1 (2n) 93 88 31

Källa: Beståndsutveckling eng.rajgräs, officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Birger.
 

Artbeskrivning

  ENG.RAJGRÄS
Etableringshastighet Mycket snabb
Rotsystem Medel
Konkurrensförmåga i bestånd Aggresiv
Återväxtförmåga Mycket god
Torkresistens Medel god
Sjukdomsresistens Svag
Härdighet Begränsad
Slitstyrka Mycket god
 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

<< Tillbaka