VALLBALJVÄXT

Rödklöver

 

Är vår mest odlade vallbaljväxt. Rödklöverns djupgående pålrot ger arten en hög torktålighet men ökar samtidigt känsligheten för nedtrampning. De finns i två sortyper av rödklöver. Kromosomfördubblade tetraploida (4n) som har något högre ts-skörd än de diploida (2n) sorterna, dock är de något svårare att producera frö av.

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter har tidig blomning, bäst återväxtförmåga men något sämre uthållighet. Senare sorter har en senare blomning, större första skörd, sämre återväxtförmåga men bättre uthållighet. De senare sorternas växtsätt tillsammans med sin höga härdighet gör dem lämpliga för norra Svealand och Norrland. De tidiga sorterna är mer lämpade för Götaland.

Rödklöver ökar vallens proteininnehåll och passar i 2-3-skördesystem.

Uttrycket "klövertrötthet" hörs allt oftare när lantbrukare har svårt att behålla mängden rödklöver i vallen. Till detta  är rotröta den främsta anledning men det kan även finnas andra orsaker att rödklövern försvinner. Rotröta motverkas genom tidigare avslagning på hösten då plantan fortfarande har tillräckligt med inlagrade kolhydrater inför för vintern, samt en sund växtföljd.

Rödklöver är känslig för nedtrampning och trivs på väldränerade leriga jordar med gott kalktillstånd. Sådd på mycket lätta jordar avrådes från pga att den är relativt fuktkrävande och samtidigt känslig för vattenmättnad. Fröskörd tas i regel under första vallåret. Vid skörd under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet varierar starkt mellan åren. Rödklöver passar bäst i ett 2-skördesystem.

 

Sorter

 

llte (4n)
 • Tetraploid
 • För Norrland
 • God återväxt, hög avkastning och god vinterhärdighet

Rödklöver för Norrland. Utmärker sig för sin särskilt goda återväxtförmåga. Har en hög avkastning och god vinterhärdighet.

         
Taifun (4n) 
 • Tidig tetraploid
 • Hög totalskörd & god återväxt
 • God näringsprofil
En tidig tetraploid rödklöver med hög totalskörd som har en extremt hög andraskörd båda vallåren och en stark återväxt även efter en besvärlig vår.
   
Rajah (2n)
 • Diploid
 • Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga
 • God resistens mot klöverröta och nematoder

En medelsen rödklöver allround med god återväxtförmåga jämfört med andra medelsena diploida sorter. Passar därför bra i ett 3-skördesystem. God resistens mot klöverröta och nematoder.

 
Rozeta (2n)
 • Tidig diploid
 • Speciellt goda fibervärden
 • Hög avkastning & återväxt

En tidig diploid rödklöversort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

   

 
Se hela vårt OptiVallkoncept här!