Nyheter & Reportage

fre den 4 mar Skördeökningarna har bromsat in Skördeökningarna har bromsat in - i en artikel i HS-Medlemskontakt nr 1-2011 skriver växtodlingsrådgivaren Marcus Eriksson om hur avkastningsökningen på spannmålsodling klingat av de senaste tio åren. fre den 4 mar Ny VD på Skånefrö Ny VD på SKånefrö mån den 24 jan Rosalina - Vår nya maltkornsfavorit! Rosalina är vårt nya maltkorn 2011! Sorten för dig som vill ha tidigt maltkorn, låg proteinhalt och mjöldaggsresistens. mån den 24 jan Vallguide 2011 Moderna sorter ger bättre ekonomi! Vi hjälper dig gärna att välja "rätt" blandning för ditt behov. Kontakta din säljare för personlig rådgivning. fre den 21 jan Nytt upplägg av sortprovning för vallväxter Sortprovning av vallväxter har under längre tid minskat, mycket beroende på stora kostnader för utsädesföretagen. I februari 2010 gick alla aktörer samman och enades om en gemensam strategi med tre officiella försöksplatser och med oberoende utförare. fre den 21 jan Vallcentrum Tvååker - når både dagens och framtidens vallodlare! Erik Ekre, försöksledare på Hushållningssällskapet i Halland med lång erfarenhet av vallförsök, menar att bättre placering än Tvååker kan man inte ha. Med Naturbruksgymnasiet Munkagård inpå knuten och en placering mitt i det mjölkrika Halland når vi både dagens och framtidens generation. fre den 21 jan Vallcentrum Uppsala - förmedlar resultat till alla vallodlare! Försöksplats Uppsala ligger vid Säby ute på slätten strax söder om Uppsala. Marken tillhör Ulltuna Egendom och sköts av fältpatrullen vid Växtproduktionsekologi på SLU. fre den 21 jan Vallcentrum Rådde - bred kompetens samlad på en plats! Bred kompetens samlad på en plats! På Rådde gård finns en omfattande försöksverksamhet med huvudsaklig inriktning på vallförsök men också Landsbygdens Rådgivningscenter och som är en sammanslagning av Södra Älvsborgs Husdjur och Hushållningssällskapets rådgivningsverksamhet. Tillsammans råder bred kompetens.
Föregående1234567891011121314151617Nästa