Välkommen till Scandinavian Seed!

Vi jobbar med utsäde och växtförädlare från hela världen med fokus på:

- samarbete med de främsta växtförädlarna
- bästa totalekonomi för lantbrukaren
- de viktigaste jordbruksgrödorna
- samarbete med industrin
- väl genomförda försök före marknadsföring
- att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft

Länken mellan europeisk växtförädling och svenskt lantbruk

Scandinavian Seed startades 1996 när Sveriges medlemskap i EU var drygt ett år gammalt och den europeiska sortlistan just släppts fri.

”Vi har gett Sveriges lantbrukare större valfrihet”

När sortlistan släpptes fri innebar det nya möjligheter för svenskt lantbruk som nu fick tillgång till samma högklassiga sortmaterial som kollegorna i övriga Europa. Det blev Scandinavian Seeds uppgift att se till att sorterna från europeiska växtförädlare spreds till Sverige.

Vi blev därmed Sveriges första oberoende företag utan egen växtförädling att marknadsföra europeiska sorter.

Vilka är vi

Vi är 4 anställda i Lidköping som arbetar med med försäljning, produktutveckling, ekonomi och marknadsföring. Vidare sköts vårt försöksutsäde av Forsbecks AB och grönytefrö av Skånefrö AB. För att hålla vår oberoende ställning görs alla officiella försök av Hushållningssällskap på försöksplatser över hela landet.

Scandinavian Seed ägs av Svenska Foder AB, Forsbecks AB och Skånefrö AB.

Vision

Vårt mål är enkelt: att utifrån svenska odlingsförhållanden välja ut det bästa som finns av europeiskt sortmaterial och marknadsföra det på den svenska marknaden.

Länk

Det råder ingen tvekan om att Europa och Sverige har mycket att ge varandra inom lantbruket och i det sammanhanget fungerar Scandinavian Seed som en självklar länk. Vårt kontaktnät är stort och ett förtroendefullt samarbete har under åren växt fram. Det gynnas också av det faktum att Scandinavian Seed inte bedriver någon egen växtförädling.


Vi står för kunskapen      

Vi kan det mesta om utsäde och frö men försäljningen lämnar vi över till duktiga återförsäljare runt om i landet. (Du söker din återförsäljare under fliken leverantörer i menyraden).

På så vis kan vi koncentrera oss på att hitta, prova och analysera nytt sortmaterial från Europa.

Våra återförsäljare hjälper oss att nå ut till alla våra kunder. Vi förser dem med broschyrer, Seedguide och produktblad för att underlätta marknadsföringen.

Vi växer för framtiden

Vi håller vad vi lovar. Sorter från Scandinavian Seed står för europeisk kvalitet när den är som bäst. Vi förmedlar kunskap om odlingsförhållanden på nordligare breddgrader som är mycket värdefull för Europas växtförädlare. Vårt mål är att Scandinavian Seed ska vara det självklara valet på den svenska marknaden för såväl växtförädlare som lantbrukare och slutanvändare d.v.s. kvarn, mälteri och foderindustri.

Sortiment

Vårt sortiment på den svenska marknaden omfattar produkt-grupperna spannmål, ärter, majs, oljeväxter, vallfrö och grönytefrö.

Samtliga sorter har europeiskt ursprung och är noggrant utvalda utifrån lantbrukets krav på god totalekonomi i odlingen och egenskaper som ställts av slutanvändarna, i första hand kvarnar, mälterier och foderindustri.


 • Höstvete

 • Höstkorn

 • Höstråg

 • Höstraps

 • Rågvete

 • Vårvete

 • Vårkorn

 • Vårraps 

 • Havre

 • Ärter

 • Åkerbönor

 • Lupiner

 • Lin

 • Vall

 • Majs

 • Sojabönor

 • Grönytefrö