Vår delägare Skånefrö AB utökar i Hammenhög


Den 1 februari blev det klart att Skånefrö utökar sin verksamhet till Hammenhög. Genom att köpa de nu outnyttjade produktionslokalerna mitt i byn ska Skånefrö, som nu är baserat endast i Östra Tommarp, utveckla sin verksamhet i regionen: Med lagringhållningen koncentrerad till Hammenhög kommer produktionen i Tommarp att både rationaliseras och effektiviseras.  Skånefrö skapar på detta sätt en stark, lokal plattform inför framtiden som gynnar både verksamhet, personal och Österlen i stort. Lokalerna, som köps av nuvarande ägarna Econova AB, ägdes tidigare av fröföretaget Weibull Trädgård.

”Skånefrös lokaler i Tommarp är i nuläget i princip maximalt utnyttjade. Med lagerlokalerna i Hammenhög kommer vi att både effektivisera befintlig kärnverksamhet i Tommarp och även utöka företaget med nya verksamheter vilket kommer att stärka Skånefrö inför framtiden.”

säger Sven-Olof Bernhoff, VD för Skånefrö AB och menar att det finns en potential på marknaden för ökad omsättning, men att platsbrist är ett alltmer pockande problem. Det var främst den stora golvytan i de nya lokalerna som lockade till köpet. Skånefrö behöver, förutom mer golvyta till den operativa verksamheten av torkning, rensning och bearbetning av spannmålsutsäde, vallfrö och grönytefrö, även stort pallutrymme för lagring. Företaget exporterar bl. a utsäde som behöver mellanlagras i väntan på certifiering. I och med att det i Hammenhög redan finns både specialanpassade lagerlokaler och välfungerande intag för lastbilar, kommer även annan lagring kunna effektiviseras här av Skånefrö. Detta innebär också att produktionen i utsädes-anläggningen i Tommarp kommer att rationaliseras, vilket ytterligare borgar för att Skånefrös särskilt högt ställda kvalitetskrav på utsäde kan fortsätta att mötas.

Förutom mellanlagring av spannmålsutsäde i Hammenhög kan nu också hanteringen av grönytefrö, dvs. Skånefrös högkvalitativa gräsfrö för t ex golfbanor, fotbollsplaner, parker och villagräsmattor, utvecklas i de nya lokalerna.

De aktuella produktionslokalerna ligger mellan Simrishamnsvägen och Järnvägsgatan mitt i Hammenhög och användes tidigare för fröproduktion av anrika Hammenhögs Frö och senare Weibull Trädgård. År 2008 köptes Weibull Trädgård upp av Econova AB som dock valde att avveckla verksamheten i Hammenhög och nu även sälja merparten av lokalerna.

”Det är roligt att kunna ta tillvara dessa lokalhistoriska byggnader som dessutom passar våra behov så väl.” säger en nöjd Sven-Olof och menar att Skånefrö genom köpet i Hammenhög visar sin vilja att satsa lokalt på Österlen: ”På detta sätt säkrar Skånefrö en stark, lokal, framtida plattform som gynnar både verksamhet, personal och regionen i stort.”

Skånefrö AB, grundat 1928, är ett av landets ledande utsädesföretag med produktion av certifierat utsäde, grönyte- och vallfrö av högsta kvalitet. Företaget samarbetar genom Scandinavian Seed med Europas ledande förädlare och företagets egen odling sker hos utvalda kontraktsodlare på Österlen och Söderslätt. Skånefrö exporterar frö och utsäde till ett flertal länder i Europa. För sina miljöinsatser, speciellt inom biopellets-projektet Bioagro, tilldelades Skånefrö 2010 EU-kommissionens miljöpris ”Best of the Best” samt Simrishamns miljöpris 2011. Kontaktperson: VD Sven-Olof Bernhoff – tel 0705-92 07 91. Mer information om företaget finns via hemsidan www.skanefro.se