Ny försöksområdesindelning

Sverigekartan visar områdesindelningen, som vi hänvisar till i
Seedguide, Seedguide.se, app och android market.

Dessa resultat är hämtade från www.slu.se/faltforsk och www.slu.se/njv för norrländsk sortprovning.

Jämförelsen mellan år 2011 och tidigare år kan se något annorlunda ut eftersom det fr o m i år är nya områdesindelningar enligt följande:

Gamla A-C redovisas som A-B och
gamla D-G redovisas nu som D-F.
Område D och E slås samman till D+E
medan område C och G redovisas separat.

Området norr om Vänern (utom Värmlandsnäs)
lyfts ur område E och läggs istället till i område G

Område A-F redovisas utan C och
tidigare område A-G blir A-F.