Svensk kvalitet sedan 1928!

Sedan 1928 har Skånefrö erbjudit kvalitetsprodukter inom utsäde av frö och spannmål. Vi är idag ett av landets ledande utsädesföretag med produktion av lantbruksutsäde, grönyte- och vallfrö i grundaren Nils Svenssons anda. Skånefrö omsätter idag ca 150 milj och har ca 30 anställda.

Skånefrö Förvaltning AB har utsett lantmästare Sven-Olof Bernhoff till VD för moderbolaget och dess dotterbolag Skånefrö AB och Bioagro Energy AB. Sven-Olof tillträdde som VD den 2011-03-01. Nils-Tore Reslow kommer i fortsättningen att på deltid ha huvudansvaret för marknadsföring och försäljning.

 

Läs mer om 
Skånefrö och
Sven-Olof Bernhoff.

 

Sven-Olof Bernhoff kommer pararellt med sin VD-roll att fortsätta som försöksansvarig på Scandinavian Seed AB.